دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

گروه تولیدی و صنعتی پارس فلز

طراحی و ساخت قالب ها و تولید قطعات خودرو و موتور سیکلت

single
طرح ایمن تر کردن موتورسیکلت در مقابل سرقت ...

7 اردیبهشت 1394

اجرای طرح ایمن تر کردن موتورسیکلت ها از سرقت در مقابله با سارق ها از ابتدای سال 93 در این گروه تولیدی آغاز شد و پس از تحقیقات و آزمایشان مختلف بروی بدنه موتورسیکلت ، موفق به ابداع طرحی شدیم که امید است با پیداه سازی گسترده بر روی موتورسیکلت ها دیگر شاهد به سرقت رفتن آن نباشم.