دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

گروه تولیدی و صنعتی پارس فلز

طراحی و ساخت قالب ها و تولید قطعات خودرو و موتور سیکلت

محصولات
فرمان طرح ویو

فرمان طرح ویو

براکت پیشانی طرح ویو

براکت پیشانی طرح ویو

میل رکاب طرح ویو

میل رکاب طرح ویو

جک وسط طرح ویو

جک وسط طرح ویو

جک بغل طرح ویو

جک بغل طرح ویو

دوشاخه طرح ویو

دوشاخه طرح ویو